AUTH S.E.G.

Annual Report 2019- 2020 (…)

Πρόεδρος: Χρήστος Στεργίου

Αντιπρόεδρος: Φοίβος Κινικλής

Γραμματέας: Ευτυχία Περιστερίδου

Ταμίας: Δημήτρης Μπαλιάκας

Μέλος: Ελένη Πεγιούδη

Annual Report 2018- 2019

AUTh SEG SC Annual Report 2018- 2019

Πρόεδρος: Φοίβος Κινικλής

Αντιπρόεδρος: Ευτυχία Περιστερίδου

Γραμματέας: Χρήστος Γιαπής

Ταμίας: Χρήστος Στεργίου

Μέλος: Φωτεινή Αραβανή

Annual Report 2017- 2018

AUTh SEG SC Annual Report 2017-2018

Πρόεδρος: Ευτυχία Πέτικα

Αντιπρόεδρος: Μαργαρίτα Μέλφου

Γραμματέας: Σοφία Χριστοφορίδου

Ταμίας: Φοίβος Κινικλής

Μέλος: Χρήστος Στεργίου

Annual Report 2016- 2017

AUTh SEG SC Annual Report 2016-2017

Πρόεδρος: Μαργαρίτα Μέλφου

Αντιπρόεδρος: Μαρία Τσιβιλίκα

Γραμματέας: Χριστίνα Μυτιγλάκη

Ταμίας: Δέσποινα Εκλεμέ

Μέλος: Ευτυχία Περιστερίδου

Annual Report 2015- 2016

AUTh SEG SC Annual Report 2015-2016

Πρόεδρος: Γιάννια Μιχαήλοβιτς

Αντιπρόεδρος: Ουρανία Τουμανίδου

Γραμματέας: Ευτυχία Πέτικα

Ταμίας: Σοφία Χριστοφορίδου

Μέλος: Κωνσταντίνος Φλεβαράκης

 

Άσκηση Υπαίθρου σε Λατομεία της Εταιρείας Stone Group International στην Καβάλα και στην Δράμα

Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, 13 φοιτητές μέλη του AUTh SEG Student Chapter συνοδευόμενοι από τον ακαδημαϊκό σύμβουλο Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλειο Μέλφο πραγματοποίησαν άσκηση υπαίθρου σε λατομεία μαρμάρου της εταιρείας Stone Group International στις περιοχές της Καβάλας και της Δράμας και συγκεκριμένα τα λατομεία Hemarus και Haemus, αντίστοιχα. Η άσκηση υπαίθρου χρηματοδοτήθηκε από την Society of Economic Geologists (SEG) μέσω του SEG Foundation Round II 2018 Student Chapter Funding from the Stewart R. Wallace Fund. Επίσης, η δημοσιογράφος κα. Έφη Γιαννοπούλου κάλυψε την άσκηση υπαίθρου για λογαριασμό της Stonenews.eu.

Το λατομείο Hemarus εντοπίζεται στην θέση Νικήτες, στην ευρύτερη περιοχή του Νέστου, Καβάλας (Εικ. 1α,β). Το λατομείο καλύπτει συνολική έκταση 150.000 τ.μ., αναπτύσσεται σε ασβεστιτικά μάρμαρα της Ενότητας Παγγαίου της Μάζας της Ροδόπης και η παραγωγή του αναμένεται να φθάνει έως 150.000 τόνους μαρμάρου ετησίως όταν το λατομείο θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Το μάρμαρο Hemarus Grey χαρακτηρίζεται από ένα λευκό έως υπόλευκο φόντο και από έντονες γκρι βένες (οριζόντιας, διαγώνιας και «συννεφάτης» ανάπτυξης). Στο λατομείο υποδέχτηκαν τους συμμετέχοντες της άσκησης υπαίθρου ο Διευθυντής Λατομείου κ. Αντώνιος Καλαϊτζής και η Επικεφαλής Γεωλόγος Δρ. Κορίννα Πιπερά (Εικ. 2α,β). Ο κ. Καλαϊτζής παρουσίασε τα εξορυκτικά και τεχνικά θέματα του λατομείου και του εξορυσσόμενου μαρμάρου, ενώ η Δρ. Πιπερά αναφέρθηκε στα γεωλογικά και πετρολογικά στοιχεία του λατομείου, καθώς και στην έρευνα που πραγματοποιείται για την επέκταση αυτού. Η συζήτηση που ακολούθησε των παρουσιάσεων των δυο επιστημόνων της εταιρείας ήταν έντονη και επεκτάθηκε και σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, αποκατάστασης και κυκλικής οικονομίας.

Στην συνέχεια, τα μέλη του AUTh SEG SC με την συνοδεία της Δρ. Πιπερά μετέβησαν στο λατομείο Haemus το οποίο βρίσκεται στην παγκοσμίως γνωστή μαρμαροφόρο περιοχή του Βώλακα στην Δράμα (Εικ. 3). Το λατομείο καλύπτει έκταση περίπου 138.000 τ.μ., αναπτύσσεται σε επαφή μεταξύ ασβεστιτικών και δολομιτικών μαρμάρων της Ενότητας Παγγαίου της Μάζας της Ροδόπης και παράγει 14.800 τόνους ετησίως με παραγωγικές δυνατότητες που μπορεί να φθάνουν τις 72.000 τόνους. Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από την Δρ. Πιπερά και τον μεταλλειολόγο-μηχανικό κ. Αχιλλέα Γκάτσιο για την γεωλογία της περιοχής, την εξορυκτική διαδικασία και για τα τελικά προϊόντα του λατομείου, που είναι οι ποικιλίες μαρμάρου Elba Blue, Volakas Haemus, Venus Vox Light και Venus Vox Dark (Εικ. 4α,β). Οι φοιτητές είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν από κοντά τα μηχανήματα κοπής μαρμάρου, αλλά και να κατανοήσουν το σχεδιασμό με το οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία κοπής του μαρμάρου σε όγκους και πως αυτή επιδρά στην όψη του τελικού προϊόντος.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) για το έτος 2018 το ελληνικό μάρμαρο εξάγεται σε περισσότερες από 101 διεθνείς προορισμούς, ενώ οι εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου αξίας 265 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά 80.75% σε σχέση με το έτος 2017. Η άσκηση υπαίθρου στα λατομεία μαρμάρου Hemarus και Haemus της Stone Group International, έδωσε την δυνατότητα στα μέλη του AUTh SEG SC να γνωρίσουν καλύτερα την διαδικασία της εξόρυξης του μαρμάρου. Συμπέρασμα όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη του λατομικού κλάδου του μαρμάρου συνδέεται άρρηκτα με την αγαστή συνεργασία μεταξύ γεωλόγων, μηχανικών, λατόμων και σχεδιαστών.

δραμα1

Εικόνα 1. α. Άποψη του ανώτερου επιπέδου του λατομείου Hemarus (θέση Νικήτες, Περιοχή Νέστου, Καβάλα), β. Άποψη των κατώτερων επιπέδων του λατομείου. Φωτογραφίες: Β. Μέλφος.

 

drama2.png

Εικόνα 2. α. Ο Διευθυντής Λατομείου κ. Α. Καλαϊτζής περιγράφει στους συμμετέχοντες της άσκησης υπαίθρου τον τρόπο κοπής του μαρμάρου σε ένα από τα μέτωπα εξόρυξης του λατομείου, β. Συζητώντας σχετικά με το τελικό προϊόν του λατομείου μπροστά από έναν όγκο μαρμάρου Hemarus Grey. Φωτογραφίες: Β. Μέλφος.

 

drama3.jpg

Εικόνα 3. Άποψη του λατομείου Haemus στον Βώλακα Δράμας. Φωτογραφία: Β. Μέλφος.

 

drama4.png

Εικόνα 4. α. Η επικεφαλής γεωλόγος της Stone Group International Δρ. Κ. Πιπερά περιγράφει στους συμμετέχοντες την διαδικασία της γεωλογικής έρευνας στις μαρμαροφόρες θέσεις της περιοχής του Βώλακα, β. Αναμνηστική φωτογραφία των συμμετεχόντων στο τέλος της άσκησης υπαίθρου. Φωτογραφίες: Χ. Στεργίου και Β. Μέλφος.

 

Χρήστος Στεργίου,

Πρόεδρος του AUTh SEG Student Chapter

Διάλεξη Δρ. Δημήτρη Ραλλάκη

Στα πλαίσια του νέου Κύκλου Διαλέξεων του Τομέα Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ και σε συνεργασία με το AUTh SEG Student Chapter πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019 διάλεξη από τον Δρ. Δημήτρη Ραλλάκη, Μεταδιδακτορικού Ερευνητή του Πανεπιστημίου της Λωρραίνης στην Γαλλία, με θέμα «Βιοχημικές συνθήκες σχηματισμού ορυκτών ουρανίου σε συστήματα roll-front» (Εικ. 1). Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάσθηκε η μεταλλογένεση του ουρανίου στο κοίτασμα Zoovch Ovoo στη λεκάνη Gobi στη Μογγολία. Το κοίτασμα αυτό φιλοξενείται σε κλαστικά ιζήματα του Ανώτερου Κρητιδικού και είναι αποτέλεσμα επιγενετικών διαδικασιών, κατά τις οποίες η οργανική ύλη εμπλουτίστηκε σε U (Σχ. 2). Την ομιλία παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον μέλη του Student Chapter καθώς και Καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας, ενώ μετά την παρουσίαση ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

ραλλακης.jpg

Σχήμα 1. Ο Δρ. Δημήτριος Ραλλάκης κατά τη διάρκεια της διάλεξης σχετικά με την μεταλλογένεση του κοιτάσματος ουρανίου στο Zoovch Ovoo της Μογγολίας.

 

ουρανιο.jpg

Σχήμα 2. Οργανική ύλη που έχει αντικατασταθεί από U και σχετίζεται με framboidal σιδηροπυρίτη (Rallakis et al. 2019)

Ευτυχία Περιστερίδου,

Γραμματέας του AUTh SEG Student Chapter

December 2019
M T W T F S S
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031