AUTH S.E.G.

2η Επιστημονική Διάλεξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021, στις 12:00, ο κ. Ξενοφών Σεβαστάκης θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα:
«Ο ρόλος της γεωλογικής έρευνας στο παρόν και το μέλλον της σύγχρονης μεταλλευτικής στην Ελλάδα. Προβλήματα που αφορούν τον προσανατολισμό και την μεθοδολογία και κύρια θέματα για την αειφόρο και ανταγωνιστική ανάπτυξη της.»

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Ζoom.

Άσκηση υπαίθρου στη μεταλλογενετική περιοχή του Λαυρίου, ΝΑ Αττική.

Στις 9-11 Οκτωβρίου 2020 το AUTh SEG Student Chapter πραγματοποίησε άσκηση υπαίθρου στην παγκοσμίου κλάσης μεταλλογενετική περιοχή του Λαυρίου, στην νοτιοανατολική Αττική. Η άσκηση υπαίθρου χρηματοδοτήθηκε από την Society of Economic Geologists (SEG) μέσω του SEG Foundation Round I 2020 Student Chapter Funding from the Stewart R. Wallace Fund. Επιπρόσθετα αξιοποιηθήκαν τα έσοδα που είχε η ομάδα από την συμμετοχή της στο 1ο Flea Market του Α.Π.Θ. που διοργανώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Στην άσκηση υπαίθρου συμμετείχαν συνολικά 16 άτομα, μεταξύ των οποίων 13 φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες), συνοδευόμενοι από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο της ομάδας, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας Α.Π.Θ. κ. Βασίλειο Μέλφο και τους διδάσκοντες Δρ. Χρήστο Εμμανουηλίδη και Δρ. Σταύρο Οικονομίδη.

Κατά την πρώτη ημέρα της άσκησης υπαίθρου επισκεφθήκαμε το Ορυκτολογικό Μουσείο του Λαυρίου, στο οποίο εκθέτονται περισσότερα από 115 διαφορετικά ορυκτά της Λαυρεωτικής, μεταξύ των οποίων και κάποια πολύ σπάνια και μοναδικά ανά τον κόσμο (π.χ. ανναβεργίτης, σερπιερίτης, σπανγκολίτης, καμαριζαΐτης κ.ά.).

Την δεύτερη ημέρα επισκεφθήκαμε το εγκαταλελειμμένο υπόγειο μεταλλείο «Φιλόνι 80», το οποίο έχει διανοιχθεί κατά μήκος μιας κύριας φλέβας μεταλλοφορίας Pb-As-Sb-Cu-Ag πλάτους 2 μ και συνολικού μήκους μεγαλύτερου του 1 χλμ. Η φλέβα αναπτύσσεται σχεδόν οριζόντια και με ΑΝΑ-ΔΒΔ διεύθυνση μέσα στα μεταμορφωμένα πετρώματα της περιοχής. Η είσοδος στο μεταλλείο έγινε υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του κ. Ηρακλή Κατσάρου και του κ. Βασίλη Στεργίου, κάτοικων της Λαυρίου με εμπειρία χρόνων στην εξερεύνηση του υπόγειου κόσμου της Λαυρεωτικής.

Στην συνέχεια, επισκεφθήκαμε το πορφυριτικό κοίτασμα Mo±W στην περιοχή της Πλάκας. Η δημιουργία του πορφυριτικού κοιτάσματος σχετίζεται με την διείσδυση του γρανοδιορίτη της Πλάκας, ηλικίας Ανώτερου Μειοκαίνου. Χαλαζιακές φλέβες, παράλληλες και σε μορφή πλέγματος, διατρέχουν τον γρανοδιορίτη ο οποίος εμφανίζεται ισχυρά εξαλλοιωμένος από τη δράση των υδροθερμικών ρευστών δημιουργώντας χαρακτηριστικές ζώνες υδροθερμικής εξαλλοίωσης (ποτασσική, νατριοασβεστούχα και σερικιτική) και τοπικά πυριτιώσεις.

Έπειτα, στο χωριό της Πλάκας επισκεφθήκαμε τη μεταλλοφορία αντικατάστασης Pb-Ni-Au-Bi. Τα υδροθερμικά διαλύματα διέλυσαν τον μάρμαρο κι απέθεσαν τη μεταλλοφορία παράλληλα στη στρώση (mantos) και σε σωληνοειδή σώματα μεγάλης κλίσης (chimneys).

Στο τέλος της ημέρας επισκεφθήκαμε την μεταλλοφορία αντικατάστασης στην περιοχή «3ο χιλιόμετρο». Η μεταλλοφορία φιλοξενείται σε μάρμαρα και στην περιοχή παρατηρούνται πολυάριθμες αρχαίες μεταλλευτικές στοές οι οποίες υποδεικνύουν την εντατική εκμετάλλευση της μεταλλοφορίας κατά την Κλασική περίοδο.

Την τελευταία ημέρα επισκεφθήκαμε την περιοχή του Θορικού, που αποτέλεσε σημαντικό κέντρο μεταλλευτικών και μεταλλουργικών διεργασιών κατά την αρχαιότητα. Οι πρώτες ενδείξεις εκμετάλλευσης εντοπίζονται στην περιοχή, ήδη από την 4η με 3η χιλιετία π.Χ. στον λόφο Βελαντούρι. Στην περιοχή του αρχαίου θεάτρου Θορικού εντοπίζεται φλεβική μεταλλοφορία Pb-Zn-Fe-Cu-Ag που σχετίζεται με λατυποπαγή και μορφές αντικατάστασης στα μάρμαρα της περιοχής.

Η άσκηση υπαίθρου αποτέλεσε μοναδική εμπειρία για τους συμμετέχοντες καθώς είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν ένα παγκοσμίου κλάσης κοίτασμα του ελλαδικού χώρου, να μελετήσουν στο ύπαιθρο τα διαφορετικά είδη υδροθερμικών μεταλλοφοριών και να συσχετίσουν τις διεργασίες γένεσης, με την τεκτονική αλλά και με τα ορυκτολογικά και πετρολογικά χαρακτηριστικά των μεταλλοφοριών.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο αρχείο:

Lavrion Field Trip Report
Οι συμμετέχοντες της άσκησης υπαίθρου κρατώντας το άνω τέμαχος του ρήγματος αποκόλλησης των Νότιων Κυκλάδων. Φωτογραφία: Η. Κατσάρος

Ευτυχία Περιστερίδου, Πρόεδρος

και Χρήστος Στεργίου, Αντιπρόεδρος

1η Επιστημονική Διάλεξη για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020, στις 12:00, ο Δρ. Γεώργιος Μπαράκος  και ο κ. Κωνσταντίνος Γούναρης θα πραγματοποιήσουν ομιλίες με θέμα:

“The true story about the Rare Earth Elements Industry” και

“Applicability of digital tools for the assessment of the global mining industry of battery raw materials”, αντίστοιχα.

Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Zoom.

Στοιχεία σύνδεσης:

Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/81779751808?pwd=RGFnRFVlRUdLUWljWm1rdkFONTF0UT09

Meeting ID: 817 7975 1808

Passcode: 22112020

1η Συνάντηση Μελών 2020-2021

Η πρώτη συνάντηση μελών του AUTh SEG Student Chapter για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη  20 Οκτωβρίου 2020 στον Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασματολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν δύο επιστημονικές παρουσιάσεις από τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες, και μέλη της ομάδας, Ευτυχία Περιστερίδου και Αναστασία Βαρελά.

Η πρώτη ομιλία από την Ε. Περιστερίδου είχε ως θέμα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα στο Λαύριο. Έγινε αναφορά στις υψηλές γεωχημικές ανωμαλίες εδάφους σε στοιχεία και ιχνοστοιχεία επιβλαβή για τον ανθρώπινο οργανισμό, αποτέλεσμα της ύπαρξης μεταλλουργικών αποβλήτων σε όλη την περιοχή που καταλαμβάνουν το 25% της επιφάνειας της πόλης του Λαυρίου (Σχ. 1).

Στην επόμενη ομιλία η Α. Βαρελά ανέλυσε τα Κοιτάσματα Οξειδίων του Σιδήρου με Χαλκό και Χρυσό (Iron Oxide Copper Gold, IOCG) ως προς την ταξινόμηση, τον τρόπο γένεσης και την κατανομή τους ανά τον κόσμο. Τα σημαντικότερα κοιτάσματα παγκοσμίως βρίσκονται στη Χιλή, στη Νότια Αυστραλία, στη Βραζιλία και τη Σουηδία (Σχ. 2).

Μετά από τις ομιλίες ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών τόσο σε σχέση με τα θέματα που παρουσιάστηκαν όσο και με ιδέες και προτάσεις σχετικά με τις μελλοντικές δράσεις της φοιτητικής μας ομάδας. Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκαν οι προγραμματισμένες δράσεις του νέου προεδρείου για το μέλλον, ενώ έγινε γνωριμία με τα νέα μέλη της ομάδα μας.

Σχήμα 1. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Ε. Περιστερίδου κατά την παρουσίασή της σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο Λαύριο.

Σχήμα 2. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Α. Βαρελά κατά την παρουσίασή της για τα IOCG κοιτάσματα.

Δήμητρα Περπέρη

Γραμματέας του AUTh SEG Student Chapter

Annual Report 2020-2021

Πρόεδρος: Ευτυχία Περιστερίδου

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Στεργίου

Γραμματέας: Δήμητρα Περπέρη

Ταμίας: Ειρήνη Μαργιώλα

Μέλος: Θελξιόπη – Αντωνία Κιμπιζή

4η Επιστημονική Διάλεξη

Συνεχίζοντας το έργο μας και προσαρμοζόμενοι στις ανάγκες της εποχής, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στην διαδικτυακή ομιλία του Dr. Chris R.  Siron με θέμα:

“A Structural Framework for the Carbonate Replacement Orebodies in the Kassandra Mining District, Chalkidiki, Greece”

η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22/7 στις 16:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom.  
   Ο Dr Chris R. Siron είναι κοιτασματολόγος και τεκτονικός γεωλόγος με περισσότερα από 12 χρόνια ερευνητικής εμπειρίας. Έχει εργασθεί στην εκτίμηση του μεταλλογενετικού περιεχομένου περιοχών στην Κορδιλιέρα της Βορείου και Νοτίου Αμερικής αλλά και περιοχών στην Μεταλλογενετική Ζώνη της Τηθύος στην ΝΑ Ευρώπη. Στην ΒΑ  αλκιδική η έρευνα του επικεντρώθηκε στο μαγματικό και μεταλλογενετικό περιεχόμενο και στην τεκτονική τοποθέτηση των μεταλλοφοριών πορφυριτικού τύπου Au-Cu (π.χ. Σκουριές) και των μεταλλοφοριών Au-Ag-Pb-Zn τύπου αντικατάστασης σε ανθρακικά πετρώματα (π.χ. Ολυμπιάδα, Μαύρες Πέτρες). Η έρευνα του περιλαμβάνει λεπτομερή γεωλογική χαρτογράφηση των μεταλλοφοριών και αξιολόγηση πυρήνων γεώτρησης σε συνδυασμό με την εφαρμογή αναλυτικών μεθόδων γεωχημείας, φασματοσκοπίας και σταθερών ισοτόπων. Κατέχει πτυχίο Τεχνικής Γεωλογίας (B.Sc) και μεταπτυχιακή ειδίκευση (M.Sc) στην Κοιτασματολογία από το Πανεπιστήμιο Colorado School of Mines (Golden, Colorado) καθώς και διδακτορικό τίτλο (Ph.D) στην Κοιτασματολογία από το Cornell University (Ithaca, New York).

Online_webinar_program

1ο Flea Market Α.Π.Θ.

Στις 19 και 20 Φεβρουαρίου 2020 διοργανώθηκε από το ΑΠΘ το 1ο flea market στον προαύλιο χώρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης  στην πανεπιστημιούπολη. Συνολικά συμμετείχαν στην εκδήλωση 31 φοιτητικές ομάδες με σκοπό να παρουσιάσουν τους στόχους και το έργο τους, αλλά και να πουλήσουν αντικείμενα για την ενίσχυση του σκοπού τους. Ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες ήταν και το AUTh SEG Student Chapter διαθέτοντας προς πώληση δείγματα ορυκτών και πετρωμάτων, με εξαιρετικά σχήματα και χρώματα, μερικά από τα οποία αρκετά σπάνια. Το εγχείρημα αυτό στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία για την ομάδα μας, καθώς το ενδιαφέρον από πελάτες- φοιτητές της γεωλογίας, και όχι μόνο, ήταν μεγάλο. Θερμές ευχαριστίες στις Πρυτανικές Αρχές του Α.Π.Θ. για την άψογη διοργάνωση και συνεργασία, και κυρίως στα μέλη της ομάδας που συνέβαλαν στην επίτευξη της δραστηριότητας αυτής.

Εικόνα1Σχήμα 1. α. Τα μέλη της ομάδας κατά το στήσιμο των ορυκτών και πετρωμάτων, β. Τα ορυκτά του AUTh SEG Student Chapter

 

Ημερίδα με τίτλο: «Βασικά και χρήσιμα μέταλλα, από το μάγμα έως την κυκλική οικονομία»

Το Προεδρείο του AUTh SEG Student Chapter βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την διοργάνωση Ημερίδας με τίτλο:

«Βασικά και χρήσιμα μέταλλα, από το μάγμα έως την κυκλική οικονομία»

 

Η Ημερίδα συνδιοργανώνεται με το Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ και θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΔΕΑ Α.Π.Θ την Τρίτη 7 Απριλίου 2020. Η Ημερίδα θα απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές, τους ερευνητές και τους Καθηγητές του Τμήματος Γεωλογίας, αλλά και των υπολοίπων Τμημάτων του ΑΠΘ.

Μετά το τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

 

Ομιλητές:

10:00-10:15Ανέστης Φιλιππίδης, Καθηγητής Ορυκτολογίας-Κοιτασματολογίας στο Α.Π.Θ.:

“Καινοτόμες Έρευνες για τον Ελληνικό Ορυκτό Πλούτο”

10:15-11:00Χρήστος Καβαλόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων:

“Κυκλική Οικονομία – Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ – Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας”

11.00-11.30 – Διάλειμμα

11.30-13.00Massimo Chiaradia, Senior Lecturer στο University of Geneva, Switzerland:

“Controls on the Formation of Porphyry Copper and Gold Deposits”,

“Geochemistry and Petrogenesis of Magmas Associated with Porphyry Deposits”

 

Οργανωτική Επιτροπή:

Β. Μέλφος (Πρόεδρος)

Μ. Βαβελίδης

Α. Φιλιππίδης

Α. Γεωργακόπουλος

Χρ. Εμμανουηλίδης

 

Η Ημερίδα πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη της Society of Economic Geologists (SEG) και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ.

 

Αφίσα ημεριδας_1

3η Επιστημονική Διάλεξη

Στις 3/2/2020 πραγματοποιήθηκε η 3η κατά σειρά επιστημονική συνάντηση των μελών του AUTh SEG Student Chapter για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Στην συνάντηση αυτή ο καλεσμένος μας Thodoris Veligrakis (Senior Exploration Geologist, Tethyan Resources Plc) παρουσίασε τις εργασίες ανακάλυψης και εξερεύνησης του πορφυριτικού συστήματος χρυσού στο Kremice της Σερβίας.

sdrΣχήμα 1. Ο κ. Βελιγράκης κατά την παρουσίασή του.

3η Επιστημονική Διάλεξη

Veligrakis

March 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031